• Factory 2 at KIIC Area Karawang
  • Factory 2 at Surya Cipta Area Karawang
  • Factory 3 at KIIC Area Karawang
  • Factory 2 at KIM Area Karawang
  • Factory 6 at KIIC Area Karawang
  • Factory 4 at EJIP Area Cikarang Bekasi
  • Factory 7 at KIIC Area Karawang
  • Factory 5 at EJIP Area Cikarang Bekasi